"Došel jsem k závěru, že politika je příliš vážná věc, 
než aby mohla být přenechána jen politikům."

Charles de GaulleVážení spoluobčané, voliči, přátelé,

pro volební období 2020 až 2024 v zastupitelstvu Moravskoslezského kraje jsme sestavili tým, který podle našeho názoru dokáže díky svému odhodlání, odbornosti i životním zkušenostem aktivně pracovat pro zkvalitnění života Vás, občanů tohoto krásného kraje.

Na naší kandidátce najdete osobnosti, které jsou příslibem zajištění práce všem, kteří pracovat chtějí. Rovněž zárukou zabezpečení důstojného bydlení mladým rodinám i seniorům; kvalitní zdravotní péče pro všechny; zdravého životního prostředí; dobré dopravní infrastruktury či zvyšování Vašeho bezpečí.

Mohu slíbit, že budeme vnímat také názory a argumenty ostatních politických stran a spolupracovat s nimi ve prospěch obyvatel našeho kraje a v neposlední řadě rozvíjet možnosti zapojení Vás občanů do rozhodování o svém kraji.

Přijďte, prosím, 2. nebo 3. října 2020 k volebním urnám a dejte svůj hlas ČSSD, kandidátce se šťastným číslem 45.

Děkuji.


PhDr. Jaroslav Dvořák, kandidát do zastupitelstva
Moravskoslezského kraje za okres Nový Jičín