Dolní oblast Vítkovice, moje srdcová záležitost

V pátek 4. 9. odstartovala ČSSD v Dolní oblasti Vítkovice kampaň voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje. A nebyla to náhoda, zahajovat právě zde. Vždyť za osmileté vlády ČSSD na kraji v letech 2008 - 2016 areál nejvíce vzkvétal.

Národní kulturní památka Dolní oblast Vítkovice (DOV) se v posledních cca patnácti letech stala fenoménem nejen v kontextu České republiky, ale celé Evropy. Jedná se o jeden z nejúspěšnějších příkladů regenerace brownfieldu. Podařilo se zde zachovat a dále rozvinout jedinečný areál, kde se na jednom místě nachází soubor tří na sebe navazujících celků - těžba uhlí v černouhelném dole, zpracování uhlí na koks v koksovně a výroba železa ve vysokých pecích. Následně se vyřešilo, jak s bývalým průmyslovým areálem naložit. Namísto zbourání se upřednostnilo zachování objektu jako technické památky pro budoucí generace. Rozhodnutím vlády České republiky byla Dolní oblast Vítkovice v roce 2002 prohlášena národní kulturní památkou. A v roce 2003 bylo celé historické centrum Vítkovic prohlášeno za památkovou zónu.

V roce 2007 vznikl spolek za účelem realizace projektů obnovy a znovu zpřístupnění industriálního dědictví. Jeho hlavní snahou bylo nalezení nového využití pro jednotlivé objekty v celém areálu. Díky dotaci ve výši 486 mil. Kč, poskytnuté z Integrovaného operačního programu Zájmovému sdružení právnických osob Dolní oblast Vítkovice, na podporu projektu "Zpřístupnění a nové využití NKP Vítkovice", proběhla v letech 2008 - 2012 první etapa záchrany tohoto kulturního dědictví. Na ni navázala druhá etapa "Zpřístupnění a nové využití dolu Hlubina" v letech 2012 - 2015 (191 mil. Kč). Díky aktivitě spolku a finanční podpoře došlo v Ostravě k vytvoření a provozování jedinečného nadregionálního vzdělávacího, kulturního a společenského centra, které každý den slouží všem návštěvníkům z Ostravy, kraje, České republiky, ale i turistům z celého světa. Pořádají se zde akce evropského rozměru viz Colours of Ostrava. DOV rovněž patří k evropsky nejvíce ceněnému industriálnímu dědictví a za dobu své existence získala řadu ocenění. Každoročně také stoupá návštěvnost areálu. V roce 2019 to bylo již 1,5 mil. turistů, což z DOVu dělá 4. nejnavštěvovanější turistický cíl v rámci celé České republiky a první po pražských pamětihodnostech.

Část těchto "ostravských Hradčan" je však v katastrofálním stavu. Jde o samotné srdce DOVu, o oblast bývalých vysokých pecí VP4 a VP6. A pokud neproběhne v nejbližších letech jejich záchovná revitalizace, nebude již co zachraňovat.

DOV je mojí srdcovkou a již rok a půl se aktivně zasazuji o obnovu této národní kulturní památky. A je to i jedno z témat, kterému bych se rád věnoval v krajském zastupitelstvu.