Petr Kajnar a Jaroslav Dvořák ČSSD
Petr Kajnar a Jaroslav Dvořák ČSSD

Moje témata do krajských voleb s důrazem na Novojičínsko


Veřejná správa a správa kraje, služby občanům, prosperita kraje:

 • zavádění moderních metod řízení kraje, zaměření se na elektronizaci služeb úřadu
 • transparentnost krajského úřadu
 • zamezení odlivu obyvatel z Moravskoslezského kraje
 • zavedení služeb Baby a senior taxi a bezplatné právní poradny pro občany kraje

Financování a hospodaření kraje:

 • ve složité době po koronavirové krizi udržet vyrovnané rozpočty a nulový dluh kraje
 • získávání prostředků z EU a státu pro města a obce v kraji

Zaměstnanost a rozvoj podnikání:

 • relativně nízká nezaměstnanost všech okresů v kraji, pokusíme se ji v této složité době udržet
 • vypořádání se s útlumem či ukončením těžby v OKD a důlní činnosti v MSK
 • podpora a další rozvoj průmyslových zón na Novojičínsku - Mošnov, Kopřivnice, Nový Jičín - na Novojičínsku je nezaměstnanost pouze 3 %, pokusíme se tento trend udržet
 • podpora malých a středních podnikatelů, pro začínající podnikatele vytvářet podnikatelské inkubátory

Bydlení, sociální oblast a zdravotnictví:

 • podpora sociálních služeb, sociálních organizací, mobilní hospice
 • podpora výstavby startovacích bytů pro rodiny s dětmi a rodinných domů - na Novojičínsku po letech stoupá počet obyvatel, pokusíme se tento trend udržet
 • podpora modernizace a výstavby domovů pro seniory a domů s pečovatelskou službou - na Novojičínsku začíná být akutní nedostatek míst v domovech pro seniory
 • vytváření relaxačních zón a hřišť pro seniory, podpora projektů aktivního stárnutí a mezigeneračních aktivit
 • dostupnost zdravotní péče, zkvalitnění péče, podpora vzniku nových ordinací obvodních lékařů, podpora vzniku nových stomatologických ordinací - na Novojičínsku začíná být akutní nedostatek ordinací
 • zachování všech oddělení krajských nemocnic, zachování pohotovostních služeb
 • maximální spolupráce s Nemocnicí Agel Nový Jičín a. s. a Bíloveckou nemocnicí a. s.
 • finance do vybavení krajských nemocnic
 • boj s nadváhou (i děti), podpora programů pro zdravý životní styl

Školství a sport:

 • podpora dostupnosti základních a mateřských škol, kvalita výuky a financování škol
 • výrazné investice do budov středních škol a školských zařízení zřizovaných MSK
 • maximální finanční podpora mládežnického sportu, efektivní a spravedlivá podpora sportovních klubů

Ochrana životního prostředí:

 • důraz na ekologii, investice do zakládání a revitalizace zelených ploch a odpočinkových zón, podpora třídění odpadu
 • podpora projektů na udržení vody v přírodě
 • definitivní zamezení těžby uhlí na Frenštátsku
 • projekty ochrany vzduchu a monitoringu ovzduší v MSK
 • podpora nízkoemisních dopravních prostředků - elektrobusy, elektromobily, elektrokola

Bezpečnost:

 • podpora a projekty ochrany měkkých cílů, prevence kriminality
 • zaměření se na problematiku ochrany míst s vysokou koncentrací osob a doplnění ochranných prvků takových prostor a budov
 • zaměření se na drogovou problematiku, a to ve spolupráci s Policií ČR
 • instalace tísňových hlásičů seniorům v domovech pro seniory
 • podpora výstavby výjezdových center HZS a ZZS

Doprava:

 • zefektivnění dopravní obslužnosti v kraji, zachování bezplatnosti budoucí dálnice D 48
 • zefektivnění fungování mošnovského letiště – situace letiště v Mošnově je hrozivá, revitalizace areálu vč. přistávací plochy, nové linky, důležité je zamezení vytvoření americké vojenské základny v Mošnově
 • podpora realizace výstavby silnice I 35 - Lešná - Palačov, Palačovská spojka
 • podpora výstavby cyklostezek v kraji
 • prioritou je bezpečnost dopravy v kraji, postupné zvýhodňování ceny jízdného
 • podpora vzniku parkovacích míst a parkovacích domů – ve městech na Novojičínsku je akutní nedostatek parkovacích míst

Kultura a památková péče:

 • finanční podpora městských památkových rezervací a památkových zón – mnoho kulturních památek v okrese je ve špatném stavu /např. Hűckelovy vily v Novém Jičíně/
 • podpora dalšího rozvoje Dolní oblasti Vítkovice